BLOG: PLAT KALLE IS SJTOM!

In 2018 heb ik de stichting LIMx opgericht. Ik wil iets bijdragen aan het instandhouden van onze mooie Limburgse Taal. Ik doe dit o.a. met het schrijven van deze blog. Regelmatig lees je hier korte bespiegelingen over opvallende zaken die ik meemaak in relatie tot ons dialect. En vaak kan de conclusie zijn: plat kalle is sjtom.

Er zijn nogal wat dialectvarianten, allemaal met hun eigen schrijfwijze. Dus vanwege de leesbaarheid schrijf ik deze blogs bewust in het Nederlands.

Reageer gerust op de blogs. En … plat kalle is hielemaol neet sjtom!